Wie zijn wij?

     

Guido Rijnja werkt sinds 1982 bij de overheid. Als bestuursvoorlichter, woordvoerder en communicatieadviseur diende hij onder meer de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Sinds 2013 is hij senior adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

In toenemende mate groeide de belangstelling voor onderwijs en overdracht van kennis over communicatie. Dat leidde in 2003 bij de Academie voor Overheidscommunicatie, samen met anderen, tot het programma Factor C, waarmee niet communicatief geschoolde ambtenaren hun communicatiekennis en –vaardigheden kunnen versterken. In 2012 promoveerde hij op een proefschrift over de ambtelijke omgang met tegenspel, ‘Genieten van weerstand’ (zie: www.genietenvanweerstand.nl).

Zijn aandacht voor waarderend communiceren ontwikkelde zich uit het toepassen van inzichten over het werkelijk benutten van wat zich als weerstand of tegenspel aandient.

De rode draad in de werkzaamheden van Els van der Pool is professioneel communiceren. In de afgelopen 25 jaar heeft ze in verschillende functies gewerkt aan vraagstukken over communiceren in een zakelijke context. Als extern trainer-adviseur, als intern projectleider en als praktijkgericht onderzoeker. Centraal daarin stond steeds het ont-wikkelen, het onderzoeken van wat wel en niet werkt, wat beter kan en hoe je de stap kunt zetten naar ontwikkelen, het leren. Daarbij combineert ze steeds praktijk en theorie, denken en doen. Sinds 2002 is zij werkzaam als lector bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Haar aandacht voor waarderend communiceren ontwikkelde zich uit een groeiende interesse naar de gelaagdheid en geslaagdheid van communicatie, het strategische element in communiceren.

Els en Guido delen een liefde voor taal, voor onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen van wat communiceren inhoudt en zo lastig en -dus- interessant maakt. Belangrijke gedeelde waarden zijn dan ook nieuwsgierigheid, professionaliteit en humor. Van daaruit werken ze elk vanuit een eigen achtergrond aan hun professionele expeditie naar waarderend communiceren.

Enkele bronnen die hen gemeenschappelijk inspireren zijn :
• Vrije Ruimte van Jos Kessels e.a., onder andere over de ‘school’ als vrije ruimte voor dialectica, retorica en grammatica, over de socratische gespreksvoering en de stap van vakmanschap naar meesterschap
• Politiek Meesterschap van Martin Hetebrij over het strategisch handelen van Nelson Mandela
• Eenvoudig gezegd Levinas en Levinas in de Praktijk, van Jan Keij
• Kairos en Stil de Tijd van Joke Hermsen
• De logica van het gevoel en De vertraagde tijd van Arnold Cornelis
• ValueFraming van Floor de Ruiter
• Hij begrijpt er dus helemaal niets van over de omgang met botsende rationaliteiten in de publieke sector van Roel in ’t Veld en Albert Jan Kruiter
• en…

De WaardeRing