De WaardeRing, een hulpmiddel

De WaardeRing helpt het gesprek te voeren. Dat begint met de verontwaardiging onder ogen te zien.

Verschillen van inzicht vragen om erkenning. Dat begint met het verbreden van je blik: overzicht van wie ertoe doet, in welke rollen en hoe mensen contact hebben. Door je te verdiepen in verschillen krijg je inzicht in wat schuil gaat onder zichtbare argumenten en standpunten (‘ik vind…’), belangen (‘ik wil…’), emoties (‘ik voel…’) en waarden (‘wat mij drijft…’). Bedoeld en onbedoeld, meestal onzichtbaar, richten waarden ons (communicatieve) handelen*. Als ze samenkomen, kunnen ze schurend ongemak veroorzaken. Hoe spelen persoonlijke waarden in op professionele en publieke waarden, en op ambities van de organisatie? Met dat inzicht kunnen we verkennen welke perspectieven in het contact besloten liggen, uitzicht op wat wél kan.

De WaardeRing helpt het gesprek te voeren. Bij verontwaardiging vraagt het contact om oog voor de context, een neus voor de gelaagdheid van de verschillen en oor voor ieders verwachtingen en mogelijkheden.

Botsingen houden zich natuurlijk niet aan modellen. De WaardeRing is dan ook een kijkkader: Eerste Hulp Bij Ordening. Achteraf, bij een leerzame reconstructie van kritieke momenten. Vooraf, bij het overwegen van voorgenomen ontmoetingen. Of tijdens de rit, bij een reflectie op wat zich werkelijk voordoet. Dan versterken we elkaar in het leren en vakmanschap wordt meesterschap.

Meer informatie? Laat een berichtje achter

De WaardeRing